МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА „ЕКОУЧИЛИЩА“

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА „ЕКОУЧИЛИЩА“

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА „ЕКОУЧИЛИЩА“

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ „ХРИСТО НИКИФОРОВ“ ВЛИЗА В ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ

 

Кампанията „Влез в Зеления кръг“ е съвместна инициатива на ДЕВИН ЕАД и Българско движение „Син флаг“  за въвеждане на програма „ЕКОУЧИЛИЩА“ в България, с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите.

Целта е да се изгради на й-голямата мрежа от екоучилища на Балканския полуостров и да се подготви бъдещото поколение на България като активни граждани, които поемат отговорност за опазване на околната среда.

Учебните заведения, участващи в програмата, ще имат неограничени възможности за контакти, сътрудничества, обмен на идеи, информация, знания и опит, тъй като Международната програма ЕКОУЧИЛИЩА  е най-голямата глобална програма за устойчиви училища.

Методологията включва седем стъпки, които всяко училище трябва да предприеме, като учениците са водещи фигури. Програмата е устойчива и се оценява успехът на предприетите инициативи и тяхното изпълнение.

Училищата които преминат успешно през всички стъпки се награждават със Зелен флаг – международно признат символ за екологични показатели.