МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА „ЕКОУЧИЛИЩА“

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА „ЕКОУЧИЛИЩА“

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА „ЕКОУЧИЛИЩА“

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ „ХРИСТО НИКИФОРОВ“ ВЛИЗА В ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ

 

Кампанията „Влез в Зеления кръг“ е съвместна инициатива на ДЕВИН ЕАД и Българско движение „Син флаг“  за въвеждане на програма „ЕКОУЧИЛИЩА“ в България, с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите.

Целта е да се изгради на й-голямата мрежа от екоучилища на Балканския полуостров и да се подготви бъдещото поколение на България като активни граждани, които поемат отговорност за опазване на околната среда.

Учебните заведения, участващи в програмата, ще имат неограничени възможности за контакти, сътрудничества, обмен на идеи, информация, знания и опит, тъй като Международната програма ЕКОУЧИЛИЩА  е най-голямата глобална програма за устойчиви училища.

Методологията включва седем стъпки, които всяко училище трябва да предприеме, като учениците са водещи фигури. Програмата е устойчива и се оценява успехът на предприетите инициативи и тяхното изпълнение.

Училищата които преминат успешно през всички стъпки се награждават със Зелен флаг – международно признат символ за екологични показатели.Файл
ВЛЕЗ В ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ОУ „Христо Никифоров“ изпълни всички дейности, предвидени в Плана за действие на училището за месеците ноември и декември, във връзка с провеждане на кампанията ВЛЕЗ В ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ. През м. Ноември 2023 г. бе създаден Екокомите, съставен от ученици, учители, непедагогически персонал и представители на общността. Членовете на Екосъвета получиха и отличителен знак – бадж с логото на кампанията. Първите стъпки, които Екосъветът предприе бяха Екопреглед на училището и изготвяне на План за действие, който включва различни дейности с екологична насоченост. През м. Декември 2023 г. в ОУ „Христо Никифоров“ се реализираха следните дейности: • Поставяне на съд за компостиране в двора на училището за намаляване на органичните отпадъци. • Участие в Коледния благотворителен базар с Еко-щанд, на който се предлагаха ръчно изработени коледни украси и декорации от рециклирани и екологични материали. • С част от екологичната коледна декорация бе украсена Еко коледна елха в двора на училището. • Координаторът на капанията в ОУ „Христо Никифоров“ г-жа Пенка Петрова и Стиван Славчев – ученик от 6 в клас, направиха пред ученици въвеждаща презентация за измененията в климата, вследствие на човешката дейност.

22.12.2023