Паралелки

I - A КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ - Мая Йорданова
УЧИТЕЛ ЦДО - Радослава Гачевска

Научи повече

I - Б КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ - Силвия Георгиева
УЧИТЕЛ ЦДО - Милена Иванова

Научи повече

I - В КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ - Юлия Петкова
УЧИТЕЛ ЦДО - Зорница Гунева

Научи повече

II - А КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ - Ралица Тотева
УЧИТЕЛ ЦДО - Мирослава Ганчева

Научи повече

II - Б КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ - Красимира Бочева
УЧИТЕЛ ЦДО - Донка Кючукова

Научи повече

II - В КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ -Поляна Петрова
УЧИТЕЛ ЦДО - Ирина Илиева

Научи повече