Паралелки

I - A КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ - Ралица Тотева
УЧИТЕЛ ЦДО - Мирослава Ганчева

Научи повече

I - Б КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ - Поляна Петрова
УЧИТЕЛ ЦДО - Ирина Илиева

Научи повече

I - В КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ - Красимира Бочева
УЧИТЕЛ ЦДО - Донка Кичукова

Научи повече

II - А КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ - Юлия Великова
УЧИТЕЛ ЦДО - Петьо Петров

Научи повече

II - Б КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ - Бистра Спасова
УЧИТЕЛ ЦДО - Красимира Георгиева

Научи повече

II - В КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ -Росица Ноева
УЧИТЕЛ ЦДО - Кристина Филипова

Научи повече