За нас

За нас
        Строежът на старата сграда, чието първоначално име е "Христо П. Никифоров" започва в началото на юли 1931 година и е завършен през същия месец на 1932 година. През лятото на същата година е снабдено с необходимата училищна мебел. Приема първите си ученици от есента на 1932 година.
След 9.09.1944 година училището е преименувано, като му се дава името на Марко Иванов - изтъкнат антифашист, живял дълги години в квартала.
С увеличаване броя на учениците едноетажната сграда става недостатъчна и тясна. Затова през лятото на 1966 година се надстроява още един етаж.
В този си вид съществува до 1976 година, когато се пренася в съвсем новата сграда на сегашното основно училище. Първата копка на тази сграда е направена на 17.10.1973 година. Строителството трае 3 години. Голяма безвъзмездна помощ оказват родителите, които в почивните си и свободни дни се отзовават на повика на училищното ръководство за помощ.
Новата сграда има 1752 кв. м. застроена площ.
        На 15 септември 1976 година се открива новата сграда на НОУ" Марко Иванов". В него има 3 групи ПДГ, 10 паралелки начален и 27 паралелки в среден курс и 8 групи занималня. Общо 1361 ученици. От общия брой 67 учители и възпитатели, 22 са с висше, 35 с полувисше и 10 със средно педагогическо образование. 
         През годините училището утвърждава своя авторитет и се развива. За кратък период от време в старата сграда е настанено спортното училище. За три години училището е трансформирано като Средно общообразователно, но след това отново се установява като основно училище.
         С решение от 1991год. се възстановява името на Христо Никифоров - дарил земята и пари за построяването на училището и до сега нашето училище се нарича ОУ" Христо Никифоров"