Новини

ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗПРАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИ КЛАС

СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

УСПЕХИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

НАГРАДАТА  “БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО”