ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

Име на групата

Ръководител

1.

Езиков свят – 2 клас

Ю. Великова

2.

Многознайко – 2 клас

Б. Спасова

3.

Дигитален свят – 2 клас

Р. Ноева

4.

Дигитална математика 4 - 4клас

Ю. Петкова

5.

Грижа за природата – 4 клас

С. Георгиева

6.

Екология – 5 клас

Ст. Бочева

7.

Дигитална математика – 5 клас

В. Димитрова

8.

Магията на географията – 6 клас

П. Георгиева

9.

Питагор – 7 клас

Й. Иванова

10

Клуб „Приятели“ – 3 клас

Пенка Петрова

11

Арт клуб – 5-7 клас

Ив. Ганчева

12

Бързи, смели, сръчни – 2 клас

Ив. Петров