ОУ „ХРИСТО НИКИФОРОВ“ – ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ОУ „ХРИСТО НИКИФОРОВ“ – ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

       Иновацията   залага на СТЕМ интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, които ще допринесат за повишаване на интереса на учениците към природните науки, математика, география и икономика, компютърно моделиране и информационните технологии.

           През учебната 2022/2023  година  проектът  „Природата – това сме ние“ обхваща ученици от 4 и 5 клас.  Той ще се реализира във факултативните учебни часове по Екология в 4 клас ;  в клубовете  „Екология“ в 5 клас , „Грижа за природата" – 4 клас  и „Дигитална математика“ в 4 и 5 клас,   както и в часовете от общообразователната и разширената подготовка.

          Данните, получени от наблюденията в природата, ще бъдат цифровизирани с инструментариума на технологиите, след което ще бъдат систематизирани. Като основната цел е използването на иновативни технологии за обогатяване на методите на обучение.   Междупредметните изследвания и задачи, които включват както хуманитарни науки, така и СТЕМ теми, подчертават важността на творчеството и сътрудничеството.

     Междудисциплинарният подход ще се осъществи чрез разработване на проекти, което позволява по-дълбокото изследване на даден проблем.  „Разчупване" на традиционното преподаване и изменението на образователната среда са основни фактори за постигане на добри резултати. Това дава възможност за стимулиране на интеракцията между ученици и преподаватели.

      Преминаването от пасивно към активно учене значително ще повиши мотивацията на участниците в проекта. Заложените теми ще мотивират учениците да изградят своя гражданска позиция по отношение на важни екологични проблеми.“ – коментира директорът на училището Йоанна Луканова.

Проектът  е за период от 4 години като  рамките на иновацията ще бъдат разработени четири основни теми:

- Крушунски водопади – биогеографската характеристика, опазване на околната среда (4 и 5 клас)

- Деветашка пещера - биогеографската характеристика, замърсяване на водата (5 и 6 клас)

- Деветашкото плато – замърсяване на въздуха и почвата (6 и 7 клас)

- Влияние на замърсяването върху организмите в района на Деветашкото плато (7 клас). Предвиждат се изнесени занимания в двата природни феномена „Деветашка пещера“ и „Крушунски водопади“  като крайният продукт ще бъде издаването на каталог „Деветашко плато“.