НП "ЗАЕДНО В ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"

НП "ЗАЕДНО В ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"

НП "ЗАЕДНО В ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"

            Учениците от 2 „б“  клас с класен ръководител Искра Михайлова  създадоха с удоволствие своите портфолиа, с които да проследят напредъка  и постиженията си  през тази учебна година! Събират и съхраняват всичко ценно, което са изработили, създали, написали  и нарисували! Децата искат  да споделят  опита си с останалите ученици, за да знаят и те как се пазят и съхраняват спомени, как се осъществяват мечти и как постепенно порастваш!