НП„ ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК “

НП„ ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК “

          Учениците от II „Б“ клас с класен ръководител Искра Михайлова работят по  НП ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК по Модул 1 "Oсигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио“.