Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Библиотеките като образователна среда"

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Библиотеките като образователна среда"

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Библиотеките като образователна среда"

Първокласниците изградиха библиотека с любимите си приказки. Книгите се използват за така нареченото ”четенеразглеждане на книга”текстът е минимален и забавен за децата и по този начин те опознават света и си отговарят  и на въпроса ”Защо ми е да мога да чета ?”