Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Библиотеките като образователна среда"

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Библиотеките като образователна среда"

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Библиотеките като образователна среда"