ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ – ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020Г.

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ – ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020Г.

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ – ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020Г.

 

 

„Образование за утрешния ден“

От учебната 2019/2020 г. ОУ "Христо Никифоров“ участва в горепосочения проект с две работни групи:

1.“Виртуални търсачи“ – 4.КЛАС              

ръководител: Десислава Янкова

2.“Компютърът в моят свят“ – 5.КЛАС       

ръководител: Поля Кинчева