" НАУЧИ СЕ ДА ДАРЯВАШ"

" НАУЧИ СЕ ДА ДАРЯВАШ"

" НАУЧИ СЕ ДА ДАРЯВАШ"

В периода 5-7 юли 2024 година в София се проведе обучение и споделяне на добри практики по образователна програма "Научи се да даряваш". Обучението беше предвидено за нови учители от цялата страна, които желаят да се включат в програмата. 
Нашето училище работи активно по програмата през тази учебна година  като  осъществи много и интересни дейности, затова беше единственото училище от страната, което беше поканено, за да сподели своя опит за работата си по програмата. 
Чрез интересна и богата на снимки презентация Мая Йорданова и Красимира Бочева - старши учители начален етап разказаха за доброволческите и дарителски кампании, които са осъществени в училище, за ползите от програмата за личностното израстване на учениците като умни, възпитани и отговорни млади хора. 
Работата по програмата ще продължи и през следващата учебна година напълно на доброволни начала от страна на всички участници, защото личния пример е най-успешния начин за изграждане на  доброто у всеки човек!