СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА