ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 16 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 16 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 16 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

В деня на толерантността – 16 ноември, учениците от третите и четвъртите класове на ОУ „Христо Никифоров“ взеха участие в активни игри, в които демонстрираха  разбирателство, уважение, толерантност и добра работа в екип.

            В игрите на морски шах и пренасянето на  предмет в синхрон, учениците проявиха уважение и отлична екипна работа, а в третата игра част от децата влязоха в ролята на хора в неравностойно положение, като техните съученици, трябваше да им окажат помощ и подкрепа за преодоляване на препятствия.

            Дейностите, в които децата взеха участие са с  насоченост към повишаване на социалните умения и пълноценното общуване с връстници, които да научат подрастващите да проявяват в общуването позитивно отношение, съпричастност и уважение.