УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „ХРИСТО НИКИФОРОВ“ СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРАМОТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „ХРИСТО НИКИФОРОВ“  СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРАМОТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО  СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „ХРИСТО НИКИФОРОВ“ СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРАМОТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Отборът  с ръководител Станислава Бочева участваха с проект на тема: „ За чиста река Осъм“. 

      Екологичният проект е разработен от учениците от пети клас в групата по интереси „Екология“. Целта е  да се изследва водата и крайбрежната почва за наличието на вредни вещества и замърсители чрез определяне на рН /киселинно – основния/ характер на средата. Другата основна цел е да се установи дали има замърсяване на речното корито с битови отпадъци. Като резултат учениците набелязаха  мерки за опазване честотата на  реката.