XX НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

XX  НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

XX НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

             Националното състезание се проведе в два кръга – постерна сесия и защита на проектната идея. Учениците от ОУ „Христо Никифоров“, като най-малките участници в състезанието,  очароваха журито с изчерпателни  отговори и задълбочени  знания.

             Екологичният проект е разработен от учениците от пети клас в групата по интереси „Екология“. Целта е  да се изследва водата и крайбрежната почва за наличието на вредни вещества и замърсители чрез определяне на рН /киселинно – основния/ характер на средата. Другата основна цел е да се установи дали има замърсяване на речното корито с битови отпадъци. В резултат на проучванията и дейностите, учениците взимат решение за периодично изследване на водата, както и за организирано почистване на различни участъци от крайбрежната зона на реката.