ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО НИКИФОРОВ” Е ВКЛЮЧЕНО В СПИСЪКА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА ДНИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ROADPOL

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО НИКИФОРОВ” Е ВКЛЮЧЕНО В СПИСЪКА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА ДНИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ROADPOL

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО НИКИФОРОВ” Е ВКЛЮЧЕНО В СПИСЪКА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА ДНИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ROADPOL

Основно училище „Христо Никифоров” се включи активно в кампанията на Европейската мрежа на службите на пътна полиция „Дни на безопасността на ROADPOL” в периода 16.09.2021 г. – 22.09.2021 г. Осъществени бяха редица дейности, свързани с Европейската седмица на мобилността, чието послание тази година е „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!”.

Учениците от първи и втори клас се запознаха с основните правила за безопасно движение по пътищата в градска среда като пешеходци и водачи на велосипед чрез изработване на брошура. Учениците от 5, 6 и 7 клас си припомниха основните правила за безопасно движение по пътищата в градска среда като пешеходци и водачи на велосипед и получиха изготвените от малките ученици брошури. По класове се проведоха викторини с цел припомняне на основните правила за безопасно движение по пътищата и бяха изготвени табла. Отправен бе призив към родителите да подпишат Обещанието на ROADPOL за спазване на правилата за безопасно движение по пътищата.

На 20.09.2021 г. с ученици от 4 клас на новоизградената площадка в БДП в двора на училището се проведе ролева игра „Аз се движа безопасно”.

На 21.09.2021 г. ученици от 7 клас взеха участие в организираната от Областна администрация - Ловеч в партньорство с пътна полиция и БЧК инициатива за раздаване на флаери и брошури на шофьори на две възлови кръстовища в града с призив за спазване правилата на пътя и опазване своя живот и живота на другите участници в движението.

Основно училище „Христо Никифоров” е включено в списъка на официалните партньори на Дните на безопасността на ROADPOL, които се провеждат под патронажа на Министъра на вътрешните работи. Главен координатор на кампанията е Главна дирекция „Национална полиция”. Училището е регистрирано и в официалния сайт ROADPOL Safety Days, в който се отразяват всички планирани и проведени събития.